Informacje
 


Profil
Spółka Dinotrans rozpoczęła swoją działalność 10.06.2003 roku. Podstawowym przedmiotem działalności spółki była sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów mechanicznych (samochodów ciężarowych); działalnością uzupełniającą było natomiast świadczenie usług transportowych pojazdami specjalizowanymi i uniwersalnymi na terenie Polski oraz Unii Europejskiej.

Rozwój
Na początku swojej działalności Spółka dysponowała dwoma samochodami ciężarowymi, natomiast na koniec roku 2003 było ich już pięć.
W trakcie trwania spółki Dinotrans, firma zyskała nowego udziałowca zagranicznego, który objął 50% udziałów. Pozyskanie nowego udziałowca umożliwiło nawiązanie współpracy z kontrahentami skandynawskimi, co spowodowało zwiększenie zysku z usług transportowych, a także to że od 2004 roku przeważająca działalnością spółki Dinotrans jest świadczenie usług transportowych na terenie Unii Europejskiej czyli tras w transporcie międzynarodowym, który poparty jest uzyskaną licencją wspólnotową.

Cele
Spółka dąży do ciągłego doskonalenie świadczonych usług, inwestując i systematycznie modernizując tabor samochodowy. Na koniec 2004 roku spółka dysponuje już dziesięcioma ciągnikami siodłowymi oraz zatrudnia około 25 pracowników. W 2006 roku tabor samochodowy liczy już 25 samochodów oraz około 40 pracowników. Rok 2008 to już 60 pracowników oraz 40 samochodów.


 


informacje o firmie    pełna oferta    nasi kontrahenci    kontakt z nami
 
 
Softmasters